Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-105681-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng hành chính tư pháp- Bổ trợ tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Bước 2: Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ
Nước 3: Sau khi trình lãnh đạo Sở ký Quyết định, công chức tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký và trao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài cho người có yêu cầu và thu phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý cuả người đang là cha, mẹ (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự);
- Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con các bên cha, mẹ, con phải có mặt trừ trường hợp người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết;
- Việc nhận cha, mẹ, con được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận là cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ con là tự nguyện và không có tranh chấp.
Tờ khai theo mẫu quy định
Giấy khai sinh của người con
Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-105681-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
13