Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-106424-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch -Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại phòng Kế hoạch -Tài chính của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên. Cán bộ của phòng kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức. Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ
Bước 2: Phòng Kế hoạch -Tài chính xem xét trình Giám đốc Thay đổi đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nướcvà trao văn bản chấp thuận cho tổ chức yêu cầu
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện với bên nhượng quyền:
- Hệ thống kinh doanh dùng để nhượng quyền đã hoạt động ít nhất 1 năm .
Điều kiện với nhận quyền:
Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.
Đơn thay đổi đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại đã đăng ký và bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại có thay đổi về thông tin
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ
Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;
- Trong trường hợp giấy tờ tại điểm 2, 4, 5 được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản giới thiệu nhượng quyèn thương mại
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-106424-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Dịch vụ thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23