Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-106584-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn Phòng - Sở Công Thương tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý điện năng giải quyết. Nếu không hợp lệ thì trả lại nói rõ lý do
Bước 2: Sở Công Thương xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có qui mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn Phòng - Sở Công Thương tỉnh Điện Biên trao trả Giấy phép lại cho tổ chức
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có đủ năng lực trong các lĩnh vực đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
Là tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực có nhu cầu cấp lại, sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực hoạt động điện lực
Hồ sơ đề nghị cấp phép để thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện và vận hành thương mại từng tổ máy, bao gồm:
- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.
- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhậntư cách pháp lý của tổ chứ, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.
- Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện được cấp có thẩm quyền duyệt kèm theo tài liệu dự án đầu tư nhà máy điện.
- Bản sao hợp lệ tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, phương án đấu nối chính thức nhà máy điện vào hệ thống điện và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống vận hành.
- Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước (đối với nhà máy thủy điện) bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện).
- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất.
Hồ sơ đề nghị cấp phép để đưa toàn bộ nhà máy điện vào hoạt động thương mại, bao gồm:
- Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện.
- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.
- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động.
- Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đã ký.
- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án phát điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với các nhà máy thủy điện).
- Bản sao văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối.
- Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với đơn vị điều độ hệ thống điện.
- Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy.
Sau khi hoàn thành xây dựng toàn bộ nhà máy điện, đơn vị điện lực đã được cấp giấy phép hoạt động phát điện phải bổ sung bản sao biên bản nghiệm thu toàn bộ công trình nhà máy điện
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (theo mẫu)
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép 400.000đ/ giấy phép
Phí thẩm định cấp giấy phép HĐĐL phát điện nhà máy điện có công suất đến 3 MW 2.100.000 đ/ Giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có qui mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-106584-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
27