Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-124749-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã cho Công chức địa chính- xây dựng xã kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn trả kết quả cho người yêu cầu.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn người yêu cầu làm bổ sung theo quy định. Thời gian làm bổ sung không tính vào thời hạn cấp giấy phép.
Bước 2: Ủy ban nhân dân xã xem xét cấp Giấy phép xây dựng và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân yêu cầu
Đơn xin cấp phép xây dựng theo mẫu
Bản sao một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề do chủ nhà tự vẽ. Sơ đồ mặt bằng công trình phải thể hiện rõ kích thước và diện tích chiếm đất của ngôi nhà, các công trình trên lô đất, khoảng cách tới các công trình xung quanh và các điểm đấu nối điện, thông tin liên lạc, cấp- thoát nước với các công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng bên ngoài (nếu có). Trên bản vẽ phải ghi rõ tên chủ nhà, địa chỉ nơi ở, địa điểm xây dựng, địa chỉ người vẽ sơ đồ đó
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-124749-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26