Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-125488-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công chức tư pháp- hộ tịch xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, nếu để đến ngày hôm sau thì phải viết phiếu hẹn, nếu phải xác minh thì không quá 3 ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở (ở nông thôn) nộp hồ sơ theo quy định tại Ủy ban nhân dân xã và xuất trình bản chính các giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu. Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ thì thụ lý giải quyết, nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện giải quyết thì trả lại và thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu chứng thực
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ vào sổ chứng thực hợp đồng, trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (được ủy quyền) thực hiện việc ký chứng thực hợp đồng văn bản về bất động sản
Bước 3: Thu phí và trả kết quả cho người yêu cầu
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nội dung hợp đồng bảo đảm không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái với đạo đức của xã hội
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng văn bản
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện)
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng có tài sản gắn liền với đất mà người sở hữu tài sản đó cho mượn, cho ở nhờ (nếu có)
Dự thảo hợp đồng (trường hợp người yêu cầu chứng thực soạn thảo sẵn)
Các giấy tờ khác cần thiết cho việc chứng thực theo quy định của pháp luật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở (ở nông thôn) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-125488-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
9