Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-131767-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Phòng Kinh tế thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan trong huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân Nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng kinh tế thành phố, thị xã theo quy định
Bước 2: Phòng chuyên môn Thẩm định hồ sơ, lập tờ trình trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cấp giấy chứng nhận kinh tế trạng trại
Bước 3: Cá nhân nhận Giấy chứng nhận tại Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện, Phòng kinh tế thành phố, thị xã
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Một hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản được xác định là trang trại phải đạt một trong hai tiêu chí về giá trị sản lượng hàng hoá, dịch vụ bình quân 1 năm, hoặc về quy mô sản xuất của trang trại được quy định của Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK.
- Đối với hộ sản xuất, kinh doanh tổng hợp có nhiều loại sản phẩm hàng hoá của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản thì tiêu chí để xác định trang trại là giá trị sản lượng hàng hoá, dịch vụ bình quân 1 năm.
Sử dụng đất đai hợp pháp, không có tranh chấp (có giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất hoặc hợp đồng thuê khoán đất để sản xuất)
Báo cáo tóm tắt về loại hình trạng trại, quy mô, kết quả đầu tư và tình hình sản xuất, kinh doanh (theo mẫu), có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã
Bản sao hợp lệ (có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Đối với diện tích đất đang sử dụng không có tranh chấp những chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được Ủy ban nhân dân xã xác nhận
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-131767-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
15