Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-131785-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình xin cấp đổi Giấy chứng nhận trang trại nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn của cá nhân, hộ gia đình đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp huyện
Bước 2: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ, lập tờ trình trình UBND cấp huyện quyết định cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trạng trại
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình và chuyển về UBND cấp xã để trả cho chủ trang trại.
Trường hợp không cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình Uỷ ban nhân dân cấp huyện gửi văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó nói rõ lý do để thông báo cho người nộp hồ sơ.
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo mẫu quy định
Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp
Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại với trường hợp thay đổi tên chủ trang trại
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-131785-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
12