Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-131785-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Phòng Kinh tế thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan trong huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nhận thừa kế, chuyển nhượng hợp pháp toàn bộ trang trại đã được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại chuẩn bị hồ sơ đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hoặc Phòng Kinh tế thị xã, thành phố.
Bước 2: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Phòng Kinh tế thị xã, thành phố thẩm định hồ sơ, lập tờ trình trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho người yêu cầu
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Phòng Kinh tế thị xã, thành phố
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận kinh tế trang trại của hộ gia đình, cá nhân là chủ trang trại cũ và các tài liệu liên quan đến việc thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng trang trại
Báo cáo tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại sau khi được thừa kế, chuyển nhượng, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã nơi trang trại đang hoạt động
Giấy chứng minh nhân dân photo, kèm ảnh 3 x 4 của chủ trang trại
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-131785-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
14