Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-158433-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Nội vụ. Sở Tài chính, Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 90 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.
- Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới.
- Có nhu cầu của học sinh.
- Đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất.
- Đảm bảo đủ điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, chương trình đào tạo.
- Được sự đồng ý của địa phương nơi trường đóng.
Tờ trình xin phép thành lập trường
Đề án tổ chức và hoạt động của trường
Kèm theo các phụ lục đề án gồm:
+ Chương trình đào tạo.
+ Bảng liệt kê về cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho giảng dạy và học tập có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
+ Bảng kê vốn pháp định đầu tư ban đầucó xác nhậ của cơ quan có thẩm quyền.
+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng và chủ tịch hội đồng quản trị kèm theo lý lịch là lý lịch hoạt động khoa học, hoạt động xã hội, bản sao văn bằng tốt nghiệp cao nhất.
Dự thảo Nội quy tổ chức và hoạt động của trường
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-158433-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17