Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-163933-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có Giấy phép lái xe bị hỏng có đủ hồ sơ gốc thì được xét đổi Giấy phép lái xe. Khi đến liên hệ cấp lại Giấy phép lái xe được hướng dẫn hoàn thành các thủ tục để được cấp lại Giấy phép lái xe. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đổi Giấy phép lái xe, kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ thì nhận hồ sơ để giải quyết. Không nhận hồ sơ đổi nếu Giấy phép lái xe có biểu hiện bị tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi Giấy phép lái xe, hồ sơ lái xe không có trong sổ quản lý lái xe. Khi cấp Giấy phép lái xe mới phải tiến hành cắt góc Giấy phép lái xe cũ trả lại cùng hồ sơ cho người lái xe tự bảo quản
Bước 2: Khi đủ thủ tục cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng nghiệp vụ chuyên môn giải quyết
Bước 3: Cán bộ phòng chuyên môn sẽ thẩm định, nếu đạt yêu cầu sẽ tiến hành trình Lãnh đạo Sở ký duyệt, sau đó sẽ chuyển kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để cho tổ chức (hoặc cá nhân) xin cấp phép. Còn nếu hồ sơ trình chưa đạt yêu cầu chất lượng thì sẽ có văn bản trả lời sau đó chuyển qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả lại tổ chức (hoặc cá nhân) xin cấp phép
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức (hoặc cá nhân)
Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe
Hồ sơ lái xe phù hợp với Giấy phép lái xe đề nghị đổi (Bao gồm: Biên bản tổng hợp kết quản sát hạch lái xe, chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tôt nghiệp khóa đào tạo của hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng)
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế được phép cấp. Thời hạn kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đổi Giấy phép lái xe không quá 1 năm
Giấy phép lái xe bị hỏng (Bản photocopy kèm theo bản chính để đối chiếu)
Ba ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh thư nhân dân
Khi nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình Giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe - Phụ lục 02 theo Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL của Cục Đường bộ Việt Nam( Về việc hướng dẫn đổi GPLX)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép lái xe của ngành giao thông vận tải cấp - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-163933-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
3