Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-163934-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có hồ sơ lái xe thuộc Sở quản lý nếu có nhu cầu di chuyển quản lý hồ sơ lái xe đến địa phương khác phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương đó sẽ được hướng dẫn hoàn thành các thủ tục để được di chuyển.
Bộ phận Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ lái xe, Giấy phép lái xe nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiến hành nhận hồ sơ.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ sang bộ phận nghiệp vụ làm các thủ tục di chuyển quản lý hồ sơ lái xe đến địa phương theo yêu cầu của người có Giấy phép lái xe. Phòng nghiệp vụ chuyển hồ sơ đã giải quyết xuống bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 3: Trả kết quả là Giấy di chuyển Giấy phép lái xe cùng với Giấy phép lái xe, hồ sơ lái xe cho lái xe
Hồ sơ lái xe phù hợp với Giấy phép lái xe đề nghị chuyển vùng.Bao gồm:
+ Biên bản tổng hợp kết quản sát hạc lái xe.
+ Chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo của hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng (bản chính)
Chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu (bản chính)
Giấy phép lái xe (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy di chuyển Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Di chuyển Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải cấp - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-163934-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15