Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-163935-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận cơ chế một cửa tiếp nhận hồ sơ, nếu đủ thủ tục thì tiếp nhận và viết giấy hẹn lấy kết quả, nếu không đủ thủ tục thì giải thích, yêu cầu đáp ứng những thủ tục còn thiếu để bổ sung để đủ điều kiện cấp phép, nếu không đúng đối tượng thì giải thích cho tổ chức (hoặc cá nhân) và trả lại hồ sơ
Bước 2: Khi đủ thủ tục cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng nghiệp vụ chuyên môn giải quyết
Bước 3: Cán bộ phòng chuyên môn sẽ thẩm định, nếu đạt yêu cầu sẽ tiến hành trình Lãnh đạo Sở ký duyệt, sau đó sẽ chuyển kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Còn nếu hồ sơ trình chưa đạt yêu cầu chất lượng thì sẽ có văn bản trả lời sau đó chuyển qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức (hoặc cá nhân)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền đến làm thủ tục cấp đăng ký, biển số phải mang Giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân)
Tờ khai cấp lại đăng ký, biển số theo mẫu quy định
Tờ khai hải quan hoặc Hóa đơn tài chính hặc phiếu xuất xưởng (bản phô tô có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp lại đăng ký , cấp biển số xe máy chuyên dùng- Mẫu Phụ lục 1
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký tam thời xe máy chuyên dùng 50.000 VNĐ lần/ phương tiện
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-163935-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đăng ký phương tiện giao thông
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
13