Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-163961-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công thương tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng - Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn Phòng - Sở Công Thương tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết. Nếu không hợp lệ thì trả lại nói rõ lý do
Bước 2: Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn Phòng - Sở Công Thương tỉnh Điện Biên trao trả Giấy phép lại cho tổ chức, cá nhân
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá
Bản sao hợp lệ Giấy nhứng nhận đăng ký kinh doanh
Các tài liệu pháp lý liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh, bao gồm:
- Diện tích và sơ đồ của kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác.
- Máy móc thiết bị, hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng chống sâu, mối, mọt, các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá.
- Hợp đồng với ngườ lao động ở các vị trí quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu (phải có bằng cấp chuyên môn từ trung cấp trở lên hoặc phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm).
- Hợp đồng đầu tư trồng nguyên liệu thuốc là với người trồng thuốc lá.
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đảm báo an toàn Phòng cháy chữa cháy do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-163961-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25