Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-163979-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn Phòng - Sở Công Thương tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý điện năng giải quyết. Nếu không hợp lệ thì trả lại nói rõ lý do
Bước 2: Sở Công Thương xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn Phòng - Sở Công Thương tỉnh Điện Biên trao trả Giấy phép lại cho tổ chức
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có đủ năng lực trong các lĩnh vực đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
Là tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực có nhu cầu cấp lại, sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực hoạt động điện lực
Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính, kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn
Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia tư vấn chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Phụ lục 3a)
Đơn đề nghị Cấp Giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép 400.000đ/ giấy phép
Phí thẩm định cấp giấy phép HĐĐL : Tư vấn giám sát thi công công trình điện lực có cấp điện áp đến 35 kV 800.000 đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-163979-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
18