Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-164004-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết giấy hẹn trao cho tổ chức hoặc cá nhân nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân hoặc tổ chức đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại theo quy định.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả chuyển phòng chuyên môn thẩm định, trình Giám đốc Sở cấp giấy phép
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu)
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo
Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa
Mẫu (makét) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản)
Trong trường hợp xây dựng cụm quảng cáo phải có: Sơ đồ thể hiện vị trí lắp đặt sản phẩm quảng cáo; Bản vẽ thiết kế kỹ thuật về mặt bằng, móng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; Bản sao có công chứng giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất.
+ Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn phải có bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề còn hiệu lực của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp;
+ Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có bản sao về tài liệu kỹ thuật (nếu là tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt) do nhà sản xuất ban hành đã được quản lý trang thiết bị y tế nước sản xuất chấp nhận đăng ký lưu hành;
+ Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có bản sao tiêu chuẩn cơ sở và Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;
+ Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước phải có bản sao Phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa và bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa. Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu phải có bản sao Giấy phép lưu hành mỹ phẩm và Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp phép gia hạn Bằng 50% cấp phép lần đầu
Mức 1: Bảng, biển, pano dưới 10m2 100.000 đồng/1 cái
Mức 2: : Bảng, biển, pano từ 10m2 đến dưới 20 m2 200.000 đồng/1 cái
Mức 3: Bảng,biển, pano từ 20m2 đến dưới 30 m2 400.000 đồng/1 cái
Mức 4: Bảng, biển, pano từ 20m2 đến dưới 30 m2 400.000 đồng/1 cái
Mức 5: Bảng, biển, pano từ 30m2 đến dưới 40 m2 500.000 đồng/1 cái
Mức 6: Bảng, biển, pano từ 40m2 trở lên 600.000 đồng/1 cái
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng biển, pa nô đối với hàng hóa, dịch vụ y tế (bao gồm dịch vụ khám bệnh; chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm phụ gia thực phẩm (do Sở Y tế cấp giấy tiếp nhận) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-164004-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
7