Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-164523-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên môi trường cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ địa chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp huyện, bộ phận này viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và nêu rõ lý do
Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên môi trường xem xét trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, đồng thời chuyển thông tin địa chính để chi cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Bước 3: - Giao quyết định giao đất đến bộ phận một cửa để trả quyết định cho hộ gia đình, cá nhân.
- Hộ gia đình, cá nhân theo thời gian hẹn đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ để nhận kết quả.
Đơn xin giao đất
Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình
Văn bản ủy quyền (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-164523-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26