Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-164625-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám Đốc Sở Y tế Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, hoặc Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm nếu được uỷ quyền
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người đề nghị quảng cáo sản phẩm thực phẩm.nộp hồ sơ, Sau khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý nếu đầy đủ cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi cho đơn vị và cá nhân đăng ký quảng cáo giấy tiếp nhận hồ sơ (theo mẫu phụ lục 03). Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ, nếu cơ quan tiếp nhận không có văn bản nào sửa đối, bổ sung thì cá nhân hoặc đơn vị đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích, thông báo cho người yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
- Thường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản yêu cầu sửa đổi thì văn bản phải ghi cụ thể sửa đội nội dung nào, cần bổ sung thêm những tài liệu nào.
Bước 2: - Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc ký và cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo thực phẩm
Bước 3: Thu phí và cấp Giấy tiếp nhận cho người yêu cầu
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện về tổ chức, nhân sự, những người làm việc chuyên môn tại cơ sở
Điều kiện về trang thiết bị,cơ sở vật chất
Giấy đăng ký quảng cáo (Phụ lục 01) của TTLT số 01/2004/ TTLT- BVHTT- BYT
Bản sao hợp pháp hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm
Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm
Giấy ủy quyền của đơn vị sở hữu bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (đối với đơn vị thực hiện quảng cáo)
Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng đĩa, hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, ma két quảng cáo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấytiếp nhận hồ sơ quảng cáo 50. 000 đồng / 1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-164625-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21