Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-164634-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân nộp hồ sơ, Sau khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý nếu đầy đủ ghi phiếu tiếp nhận cho người yêu cầu.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích, thông báo cho người yêu cầubổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 2: - Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định tiến hành thẩm định trực tiếp tại cơ sở, lập biên bản thẩm định nếu đầy đủ điều kiện thì ra Quyết định cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân trình Giám đốc Sở Y tế ký, trường hợp không cấp có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
- Thu phí và trả giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho người yêu cầu.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Các bằng cấp chuyên môn và các giấy tờ khác nếu do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt Nam;
- Việc hợp pháp hóa lãnh sự được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03/6/1999 của Bộ Ngoại giao quy định thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu; thầy thuốc là người nước ngoài phải ghi đầy đủ tên bằng chữ nước ngoài, chữ phiên âm, riêng đối với thầy thuốc là người Trung Quốc thì phải có thêm tên gọi theo tiếng Việt Nam;
- Người nước ngoài trực tiếp khám chữa bệnh nếu không biết tiếng Việt Nam thành thạo thì phải có phiên dịch.
Điều kiện về trang thiết bị,cơ sở vật chất
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân
Bản sao hợp pháp giấy đăng ký kinh doanh
Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất - kỹ thuật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất - kỹ thuật
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân đối với người nước ngoài - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-164634-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Y dược cổ truyền
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23