Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-164646-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân nộp hồ sơ, Sau khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý nếu đầy đủ ghi phiếu tiếp nhận cho người yêu cầu.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích cho người yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 2: - Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế tổ chức thẩm định hồ sơ nếu đầy đủ thủ tục pháp lý thì ra Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân trình Giám đốc Sở Y tế ký, trường hợp không cấp có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
- Trả chứng chỉ cho người yêu cầu.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có bằng cấp phù hợp với hình thức tổ chức và phạm vi chuyên môn hành nghề
Có đạo đức nghề nghiệp; Không thuộc đối tượng quy định tại điều 6 của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 /02/2003
Có đủ các điều kiện khác theo quy định tại các điều 17, 22, 27 và 31 của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02 /2003
Có đủ sức khỏe để hành nghề
Đã có thời gian thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
Bản sao hợp pháp bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác
Giấy chứng nhận sức khỏe do Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố cấp
Giấy xác nhận đã qua thời gian thực hành ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Văn bản đồng ý cho phép hành nghề của Thủ trưởng cơ quan nếu người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức và người đang làm việc tại các cơ sở của nhà nước
Bản sao chứng minh thư công chứng
Bản cam kết
Hai ảnh màu chân dung cỡ 4cm x 6cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân
Đơn đề nghị xác nhận thời gian thực hành ở cơ sở khám chữa bệnh
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận hành nghề y tư nhân 150.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
36