Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-164649-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu tuyển dụng công chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ trả kết quả của Sở Nội vụ (Sau đây gọi là bộ phận "một cửa"). Bộ phận "một cửa" kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển cho phòng chuyên môn của sở và viết phiếu hẹn ngày trả kết quả. Nếu chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để tổ chức làm lại hoặc bố sung cho đầy đủ
Bước 2: Phòng chuyên môn của sở tổng hợp, thẩm định các yêu cầu theo quy định hiện hành (biên chế, số lượng, ngành nghề đào tạo, các loại văn bằng, chứng chỉ có liên quan...) trình Giám đốc Sở xem xét quyết định
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức yêu cầu
Văn bản đề nghị tuyển dụng công chức của tổ chức
Hồ sơ xin dự tuyển công chức
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
17