Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-164689-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường Trung học phổ thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Trường hợp xin học lại trường cũ: Học sinh có nhu cầu xin học lại tự viết đơn xin học lại.
Học sinh xin xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.
Học sinh mang hồ sơ xin học lại tới trường cũ, Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện và đúng quy chế sẽ cho phép nhập học.
Trường hợp xin học lại trường khác: Các bước thực hiện như xin học lại trường cũ. Bổ sung thêm hồ sơ chuyển trường
Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp Trung học phổ thông: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học
Bước 4: Việc xin học lại được thực hiện vào thời gian trong hè trước khi khai giảng năm học mới
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi qui định của từng cấp học
Đơn xin học lại do học sinh ký
Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính)
Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng)
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước
Đối với học sinh xin học lại trường khác phải có thêm hồ sơ chuyển trường
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-164689-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
24