Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-164715-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Kiến trúc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong phòng hành chính quản trị Sở Xây dựng Điện Biên (898 tổ dân phố 11, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ).
• Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin cấp chứng chỉ phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài).
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
o Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 17 giờ các ngày làm viếc hành chính trong tuần (ngày lễ nghỉ)
Bước 3: Nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong phòng Tổ chức - Hành chính Sở Xây dựng (898 tổ dân phố 11, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ) theo bước sau:
o Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận thủ quỹ phòng Tổ chức - Hành chính Sở Xây dựng.
o Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ.
Thời gian trao trả chứng chỉ: Từ 07 giờ đến 17giờ 00 các ngày làm viếc hành chính trong tuần trừ (ngày lễ, nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện được cấp chứng chỉ:
- Là người có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, đối với công dân Việt nam phải có chứng minh thư nhân dân, đối với người nước ngoài và người Việt nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và có giấy phép cư trú tại Việt nam theo quy định của pháp luật.
- Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điều 8 Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, ban hành theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005.
- Nộp lệ phí theo quy định.
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (Theo mẫu quy định), kèm ảnh 3x4: 3
Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp chứng chỉ
Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc hội nghề nghiệp (Theo mẫu quy định)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng 200.000 đồng/chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-164715-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Kiến trúc
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [2]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25