Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-164725-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Điện Biên.
- Qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở in chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, gửi qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên (phố 10, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Điện thoại: (0230) 3835666. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng chuyên môn giải quyết. Nếu không hợp lệ thì trả lại nêu rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Bước 2: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở ký Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trả Giấy phép cho cơ sở in
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không được chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài các xuất bản phẩm sau đây:
- Có nội dung vi phạm các quy định tại Điều 10 Luật Xuất bản;
- Vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;
- Đã có quyết định đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy tại Việt Nam;
- Có nội dung không phù hợp với quan hệ đối ngoại của Việt Nam
Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Bản sao giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm có công chứng
Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (Mẫu số 07)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
18