Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-164739-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trả lời bằng bằng văn bản trước khi họp báo sáu (06) tiếng đồng hồ; trong trường hợp không cho phép họp báo thỉ phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên.
- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân phải xuất trình giấy giới thiệu liên hệ công tác.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày trong tuần.
Bước 3: Nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Công chức trả kết quả yêu cầu người nộp hồ sơ đến nhận kết quả ngay sau khi có văn bản cho phép họp báo.
Văn bản đề nghị được tổ chức họp báo (ít nhất trước 24 tiếng đồng hồ trước khi họp báo)
Văn bản đề nghị được tổ chức họp báo (ít nhất trước 24 tiếng đồng hồ trước khi họp báo)
Danh sách cơ quan báo chí tham gia họp báo
Trường hợp có từ 2 cơ quan cùng tham gia tổ chức họp báo trở lên phải có văn bản uỷ quyền cho cơ quan đứng ra tổ chức
Chương trình họp báo (kế hoạch họp báo)
Nếu họp báo giới thiệu sản phẩm phải có giấy tờ chứng minh (bản phôto có ký tên đóng dấu của đơn vị xin phép) chất lượng sản phẩm hoặc nguồn gôc hợp pháp theo quy định của pháp luật
Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức sự kiện (hội chợ, triển lãm…..) trong trường hợp họp báo để giới thiệu các nội dung đó
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho phép họp báo - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-164739-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Báo chí
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
11