Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-164754-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 38 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại hoặc bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.
+ Hướng dẫn người đăng ký đóng lệ phí theo quy định.
Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng thực hiện việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức
Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đất sử dụng ổn định đúng mục đích, đúng ranh giới đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Không tranh chấp, không lấn chiếm
Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
Báo cáo kết quản rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Biên lai thu phí và lệ phí (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo kết quản rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 50.000 đồng
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 2.000.000 đồng đối với đất của tổ chức kinh tế; 1.000.000 đồng đối với đất của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-164754-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
27