Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-165425-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã khu vực biên giới
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã khu vực biên giới
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 59 ngày làm việc (bao gồm cả 30 ngày xin ý kiến của Sở Tư pháp)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người đăng ký việc nhận nuôi con nuôi nộp hồ sơ theo quy định cho công chức tư pháp- hộ tịch xã.
- Công dân Việt Nam phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân biên giới; trong trường hợp không có giấy chứng minh nhân dân biên giới thì xuất trình giấy tờ thường trú ở khu vực biên giới và các giấy tờ tùy thân khác của đương sự để kiểm tra.
- Công dân nước láng giềng phải xuất trình giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền nước láng giềng cấp; trường hợp không có giấy tờ tùy thân này, thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam kèm theo các giấy tờ tùy thân khác của đương sự để kiểm tra.
Bước 2: Trình tự đăng ký việc nuôi con nuôi
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã thẩm tra hồ sơ và niêm yết công khai 7 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Sau khi thẩm tra và niêm yết công khai, Ủy ban nhân dân gửi công văn và hồ sơ xin ý kiến Sở Tư pháp.
- Sau khi có ý kiến đồng ý của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân xã tổ chức đăng ký cho nhận con nuôi như sau:
+ Khi đăng ký việc nuôi con nuôi, bên cho, bên nhận con nuôi phải có mặt; nếu người được nhận làm con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên, thì cũng phải có mặt để kiểm tra lần cuối sự tự nguyện của các bên cho và nhận con nuôi và sự đồng ý của người được nhận làm con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên.
+ Sau khi bên giao và bên nhận cùng ký tên vào Sổ đăng ký nhận con nuôi, biên bản bản giao nhận con nuôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi được cấp theo yêu cầu
- Bên cho con nuôi có trách nhiệm giao cho cha, mẹ nuôi bản chính Giấy khai sinh của con nuôi.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người xin nhận con nuôi là trẻ em Việt Nam phải là Công dân nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam.
- Trẻ em Việt Nam được cho đối tượng trên nhận làm con nuôi phải thường trú tại xã thuộc khu vực biên giới.
Người được nhận làm con nuôi
1. Người được nhận làm con nuôi phải là người từ mười lăm tuổi trở xuống.
- Người trên mười lăm tuổi có thể được nhận làm con nuôi nếu là thương binh, người tàn tật, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc làm con nuôi của người già yếu cô đơn.
2. Một người chỉ có thể làm con nuôi của một người hoặc của cả hai người là vợ chồng.
Điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi
Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
2. Hơn con nuôi từ hai mươi tuổi trở lên;
3. Có tư cách đạo đức tốt;
4. Có điều kiện thực tế bảo đảm việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
5. Không phải là người đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc bị kết án mà chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; các tội xâm phạm tình dục đối với trẻ em; có hành vi xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.
Biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi, nếu người được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi
Công văn đồng ý của Sở Tư pháp
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với các xã thuộc khu vực biên giới (Thủ tục này áp dụng cho các xã: Sín Thầu, Sen Thượng, Chung chải, Leng Xu Sìn, Mường Nhé, Nậm Kè, Quảng Lâm, Nà Khoa, Nà Bủng (huyện Mường Nhé); Chà Nưa, Si Pa Phìn, Ma Thì Hồ, Na Sang, Mường Mươn (huyện Mường Chà); Mường Pồn, Thanh Nưa, Thanh Luông, Thanh Chăn, Pa Thơm, Na Ư, Mường Nhà, Mường Lói (huyện Điện Biên) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-165425-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
32