Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-165433-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã thuộc khu vực biên giới
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã thuộc khu vực biên giới
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày (bao gồm 15 ngày xin ý kiến Sở Tư pháp), kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng sự thật và không có tranh chấp, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ theo quy định cho công chức tư pháp- hộ tịch xã.
- Công dân Việt Nam xuất trình Giấy chứng minh nhân dân biên giới; trong trường hợp không có giấy chứng minh nhân dân biên giới, thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới và các giấy tờ tùy thân khác của đương sự để kiểm tra.
- Công dân nước láng giềng phải xuất trình giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền nước láng giềng cấp; trong trường hợp không có giấy tờ tùy thân này, thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam và kèm theo các giấy tờ tùy thân khác của đương sự để kiểm tra.
- Sau khi kiểm tra nếu thấy việc đăng ký nhận cha,mẹ con hợp lệ, đúng thẩm quyền, công chức tư pháp- hộ tịch xã thụ lý để giải quyết.
Bước 2.: - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã thẩm tra hồ sơ và niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã trong thời hạn 7 ngày, sau đó gửi văn bản và 01 bộ hồ sơ xin ý kiến của Sở Tư pháp.
- Sau khi nhận được ý kiến đồng ý của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân xã tiến hành đăng ký việc nhận cha mẹ con theo trình tự sau:
+ Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt, trừ trường hợp người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết. Công chức Tư pháp- hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của các bên.
+ Ủy ban nhân dân xã ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh về phần khai của cha, mẹ trước đây bỏ trống. Nếu trong sổ đăng ký khai sinh, giấy khai sinh của người con đã ghi tên người khác không phải là cha, mẹ để thì hướng dẫn đương sự làm thủ tục cải chính hộ tịch.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
- Việc nhận cha, mẹ, con được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận là cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp.
- Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ tục nhận cha, trong trường hợp cha, mẹ đã chết; nếu việc nhận cha, mẹ là tự nguyện và không có tranh chấp.
- Việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện không có tranh chấp
- Công dân Việt Nam phải thường trú ở khu vực biên giới.
- Công dân nước láng giềng phải thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam.
Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định
Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con
Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới (Thủ tục này áp dụng cho các xã: Sín Thầu, Sen Thượng, Chung chải, Leng Xu Sìn, Mường Nhé, Nậm Kè, Quảng Lâm, Nà Khoa, Nà Bủng (huyện Mường Nhé); Chà Nưa, Si Pa Phìn, Ma Thì Hồ, Na Sang, Mường Mươn (huyện Mường Chà); Mường Pồn, Thanh Nưa, Thanh Luông, Thanh Chăn, Pa Thơm, Na Ư, Mường Nhà, Mường Lói (huyện Điện Biên) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-165433-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
7