Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-174644-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.
- Qua hệ thống Bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 07 (Bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý và chuyển phòng chuyên môn xem xét, tham mưu giải quyết.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và nêu rõ lý do để cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ
Bước 2: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ; viết giấy phép hoặc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; trình Giám đốc Sở ký cấp lại Giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy phép, văn bản xác nhận cho doanh nghiệp, tổ chức
Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Phụ lục V - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ)
Bản gốc Giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được
Số bộ hồ sơ: 01 bộ là bản gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép bưu chính, văn bản thông báo hoạt động bưu chính
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000 đồng/lần
Phí thẩm định 1.250.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-174644-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Bưu chính – chuyển phát
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27