Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-178111-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên
Thời hạn giải quyết: Sau 7 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo công khai lần cuối
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận; Biển hiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên (Số nhà 24 đường Trần Đăng Ninh, phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, điện thoại: 0230.3736179); Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra.
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn chủ sở hữu xe máy chuyên dùng lập Bản cam đoan và Thông báo công khai xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định. Trường hợp mất do thiên tai, hoả hoạn có giấy xác nhận của chính quyền địa phương thì không phải thực hiện thông báo công khai.
Sau 07 ngày kể từ ngày thông báo công khai lần cuối, nếu không có tranh chấp thì thụ lý chuyển hồ sơ Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái xem xét, giải quyết. Nếu xảy ra tranh chấp thì trả lại và nói rõ lý do
Bước 2: Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái thẩm định hồ sơ và làm thủ tục trình Giám đốc Sở ký giấy chứng nhận đăng ký và cấp biển số cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng
Bước 3: Thu lệ phí và trả kết quả (Giấy chứng nhận đăng ký và biển số XMCD) cho chủ sở hữu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 2
Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng (nếu có) là một trong những chứng từ sau:
+ Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính);
+ Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng );
+ Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu (bản chính);
+ Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
+ Văn bản phát mại theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
+ Lệnh xuất hàng của Cục Dự trữ quốc gia. Trường hợp lệnh xuất hàng gồm nhiều xe máy chuyên dùng thì mỗi xe phải có một bản sao có chứng thực
Bản cam đoan theo mẫu quy định tại phụ lục 19
Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương trong vòng 07 ngày mỗi ngày 01 lần theo mẫu quy định tại Phụ lục 20
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-178111-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đăng ký phương tiện giao thông
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25