Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-191124-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Điện Biên
Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân đến nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn Phòng - Sở Công Thương tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Xuất nhập khẩu và Mậu dịch biên giới giải quyết. Nếu không hợp lệ thì trả lại nói rõ lý do và hướng dẫn cho thương nhân
Bước 2: Phòng Xuất nhập khẩu và Mậu dịch biên giới xem xét trình Giám đốc ký sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trao Giấy phép cho Thương nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh
Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện
Thay đổi tên gọi hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện
Trong trương hợp thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện:
- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập VPĐD, theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương )do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
- Bản gốc Giấy phép thành lập VPĐD, đã được cấp.
- Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam;
- Bản sao hợp lệ hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp kế nhiệm;
Trong trương hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh:
- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập VPĐD, theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương ) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
- Bản gốc Giấy phép thành lập VPĐD, đã được cấp;
- Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập;
Trong trương hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập VPĐD, theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương )do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
- Bản gốc Giấy phép thành lập VPĐD, đã được cấp;
- Bản sao hợp lệ hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện.
Trong trương hợp thay đổi tên gọi hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện:
- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập VPĐD, theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương )do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
- Bản gốc Giấy phép thành lập VPĐD, đã được cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-191124-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15