Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-193832-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp thuộc Uỷ Ban Nhân Dân các huyện, thị xã, thành phố.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thời hạn giải quyết: - Trong ngày nhận hồ sơ (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ trước 15 giờ); Chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ sau 15 giờ); Trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1.: Người yêu cầu chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở (đối với nhà ở đô thị) nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố và xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu.
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển phòng chuyên môn xem xét, giải quyết;
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
Bước 2.: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch (mẫu số 61/SCT). Trưởng phòng Tư pháp trình UBND các huyện, thị xã, thành phố ký chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở (đối với nhà ở đô thị). Khi giải quyết yêu cầu chứng thực mà phát hiện người có bất động sản không đủ điều kiện thực hiện quyền của người có bất động sản theo quy định của pháp luật thì trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu chứng thực.
Bước 3.: Chuyển hợp đồng đã chứng thực về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao cho người yêu cầu chứng thực.
Trường hợp không chứng thực được trong ngày nhận hồ sơ thì ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch, viết Phiếu hẹn (Mẫu số 32/PH) trao cho người yêu cầu chứng thực.
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản;
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà người sở hữu tài sản đó chuyển nhượng;
Dự thảo Hợp đồng mua bán nhà ở (Phụ lục số 15);
Các giấy tờ cần thiết khác cho việc chứng thực theo quy định của pháp luật.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng mua bán nhà ở
Tải về
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Tính mức thu theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng: - Dưới 50.000.000đồng thu 50.000đồng; - Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng thu 100.000đ; - Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng thu 300.000 đồng; - Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng thu 500.000 đồng; - Từ trên1 tỷ đồng đến đến 2 tỷ đồng thu 1.000.000 đồng; - Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng thu 1.200.000 đồng; - Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng thu 1.500.000 đồng; - Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng thu 2.000.000 đồng; - Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng thu 2.500.000đồng; - Trên 10 tỷ đồng thu 3.000.000 đồng.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở (đối với nhà ở tại đô thị) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-193832-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18