Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-193864-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện;
- Qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu. Trường hợp nhận yêu cầu qua đường bưu điện thì chậm nhất sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu ( theo dấu ngày đến của bưu điện).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc có thể trực tiếp hoặc gửi yêu cầu của mình qua bưu điện đến Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện cơ quan quản lý sổ gốc.
Bước 2: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.
- Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là những người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền của người được cấp bản chính, Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết thì phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc.
- Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc qua bưu điện thì người yêu cầu phải gửi đầy đủ các giấy tờ được quy định tại khoản này (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
Bước 3: Sau khi nhận và kiểm tra giấy tờ do đương sự xuất trình thấy đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, Công chức tư pháp ghi vào bản sao giấy tờ hộ tịch theo đúng nội dung ghi trong sổ hộ tịch đang lưu trữ tại UBND huyện, chuyển Trưởng phòng Tư pháp kiểm tra và trình Chủ tịch UBND huyện ký, cấp cho đương sự (số lượng bản sao theo yêu cầu)
Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ từ sổ hộ tịch gốc qua bưu điện phải gửi: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác hoặc giấy tờ chứng minh là người đại diện (trong trường hợp được ủy quyền)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
8