Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-198714-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Điện Biên hoặc Gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại thẻ xông hơi khử trùng chuẩn bị hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật (Số nhà 311, Tổ 12, phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ và hợp lệ thì thụ lý giải quyết, nếu chưa đầy đủ hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật xem xét, nếu đủ điều kiện thì trình Chi Cục trưởng ký Thẻ. Nếu không giải quyết phải thông báo bằng văn bản và nói rõ lý do
Bước 3: Thu hồi thẻ cũ đã cấp và trao thẻ mới cho cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu
Đơn đề nghị cấp/cấp lại Thẻ xông hơi khử trùng, mẫu Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 85/2011/TT-BNN PTNT
Bản sao chụp kết quả học tập về hoạt động xông hơi khử trùng (có mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực
Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày cấp
Bản sao chụp Giấy chứng minh nhân dân (có mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực
Hai ảnh cỡ 2cm x 3cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại thẻ hành nghề xông hơi khử trùng bảo quản nội địa 100.000đ/giấy
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-198714-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21