Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-256720-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Kiểm dịch xuất nhập khẩu cửa khẩu Tây Trang (thuộc Chi cục Bảo vệ Thực vật Điện Biên)
Thời hạn giải quyết: 24 giờ sau khi khai báo với cơ quan Kiểm dịch thực vật. Trong trường hợp phải kéo dài quá 24h, cơ quan kiểm dịch thực vật báo cho Tổ chức, cá nhân biết và nói rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi vật thể quá cảnh vào cửa khẩu đầu tiên của Việt Nam, chủ vật thể hoặc người được chủ vật thể ủy quyền phải đăng ký kiểm dịch thực vật trước ít nhất 24 giờ và nộp hồ sơ tại bộ phận Kiểm dịch xuất nhập khẩu cửa khẩu Tây Trang (thuộc Chi cục Bảo vệ Thực vật Điện Biên). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Bước 2: Công chức kiểm dịch thực vật giám sát hoặc kiểm tra vật thể theo quy định. Căn cứ vào kết quả giám sát hoặc kiểm tra vật thể, Chi cục Bảo vệ thực vật Điện Biên cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì thông báo chủ vật thể biết và nêu rõ lý do.
Bước 3: Thu lệ phí và trao Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh cho tổ chức, cá nhân tại bộ phận Kiểm dịch xuất nhập khẩu cửa khẩu Tây Trang (thuộc Chi cục Bảo vệ Thực vật Điện Biên)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Lô vật thể thuộc diện phải được kiểm dịch thực vật khi quá cảnh hoặc lưu kho bãi trên lãnh thổ Việt Nam phải được cơ quan kiểm dịch thực vật của Việt Nam đồng ý
- Lô vật thể quá cảnh phải được đóng gói theo đúng quy cách hàng hoá, đảm bảo không để lây lan sinh vật gây hại trong quá trình vận chuyển và lưu kho bãi
Giấy đăng ký kiểm dịch (Mẫu giấy 3 ban hành kèm theo phụ lục 1 của Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2012, bản chính)
Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp hoặc giấy xác nhận có giá trị tương đương (Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu)
Giấy ủy quyền của chủ vật thể: Áp dụng trong trường hợp chủ vật thể ủy quyền cho người khác thực hiện đăng ký kiểm dịch thực vật (Bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí kiểm dịch thực vật Tính theo từng lô hàng cụ thể (Đính kèm phần hồ sơ)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đối với lô vật thể quá cảnh - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-256720-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28