Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-257443-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): - Cơ quan công an. - Cơ quan Tòa án: Trường hợp sau khi tra cứu thông tin lý lịch tư pháp tại cơ quan Công an mà vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình trạng án tích của đương sự có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ để khẳng định đương sự có án tích hay không có án tích. - Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng: Trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người đã từng là sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng. - Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia: Trường hợp công dân Việt Nam đã thường trú tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thời gian cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ ngày 01/7/2010. - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức, cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan: trường hợp phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp số 1
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của công dân gửi yêu cầu bằng văn bản tới Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên nơi người được cấp LLTP thường trú hoặc tạm trú; Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó cư trú
Bước 2: Cán bộ văn thư của Sở Tư pháp vào sổ công văn, chuyển hồ sơ tới phòng Hành chính tư pháp xử lý theo quy định
Bước 3: Sau khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp lập phiếu xác minh lý lịch tư pháp gửi Công an tỉnh; Tòa án; Bộ Quốc phòng (khi yêu cầu) tra cứu
Bước 4: Sau khi có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an tỉnh và các thông tin của Tòa án, Bộ Quốc phòng (khi yêu cầu) để làm căn cứ chứng minh của người xin cấp Phiếu LLTP, Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp tiến hành dự thảo và trình Giám đốc Sở Tư pháp ký cấp phiếu lý lịch tư pháp
Bước 5: Phiếu lý lịch tư pháp trả bằng đường văn bản cho Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
17