Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-283765-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.
- Qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở in (tổ chức, cá nhân) chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý và chuyển phòng chuyên môn xem xét, tham mưu giải quyết.
- Trường hợp hồ sơ không lệ thì trả lại và nêu rõ lý do để cơ sở in hoàn thiện hồ sơ
Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài. Trường hợp từ chối có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Bước 3: Chuyển giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cơ sở in
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức nước ngoài
Đơn đề nghị cấp Giấy phép in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (Mẫu 05 - Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT, ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
Hai (02) mẫu xuất bản phẩm đặt in
Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt
Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt in
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-283765-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28