Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-284132-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc hủy kết hôn trái pháp luật đã được giải quyết ở nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc hủy kết hôn trái pháp luật đã được giải quyết ở nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Số 19, tổ dân phố 28 phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, điện thoại: 0230.3838306).
Người yêu cầu có thể ủy quyền cho người khác thực hiện. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền.
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thu lệ phí chuyển phòng chuyên môn xem xét, giải quyết;
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở Tư pháp gửi văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp về điều kiện ghi vào sổ hộ tịch việc hủy kết hôn trái pháp luật, kèm theo 01 bộ hồ sơ.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp xem xét, thẩm tra hồ sơ và điều kiện ghi vào sổ hộ tịch việc hủy kết hôn trái pháp luật .
Nếu xét thấy bản án, quyết định hủy kết hôn trái pháp luật đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 41 của Nghị định 126/2014/NĐ-CP, việc ghi vào sổ hộ tịch việc hủy kết hôn trái pháp luật đúng thẩm quyền thì Bộ Tư pháp gửi văn bản đồng ý cho Sở Tư pháp thực hiện ghi vào sổ hộ tịch việc hủy kết hôn trái pháp luật theo quy định .
Nếu yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc hủy kết hôn trái pháp luật không đủ điều kiện hoặc không đúng thẩm quyền, Bộ Tư pháp trả lại hồ sơ cho Sở Tư pháp, có văn bản thông báo, nêu rõ lý do.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp ghi vào sổ hộ tịch và cấp cho người yêu cầu giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc hủy kết hôn trái pháp luật đã được giải quyết ở nước ngoài theo mẫu quy định. Trường hợp không đủ điều kiện hoặc không đúng thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch việc hủy kết hôn trái pháp luật thì phải trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ cho người yêu cầu, không trả lại lệ phí
Bước 3: Chuyển giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc hủy kết hôn trái pháp luật đã được giải quyết ở nước ngoài hoặc văn bản từ chối về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản án, quyết định hủy kết hôn trái pháp luật không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài theo mẫu quy định
Bản sao bản án, quyết định hủy kết hôn trái pháp luật của Tòa án nước ngoài đã có hiệu lực thi hành
Bản sao Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế để chứng minh nhân thân của người có yêu cầu
Bản sao giấy tờ để chứng minh thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ghi vào sổ hộ tịch hủy kết hôn trái pháp luật đã được giải quyết ở nước ngoài - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-284132-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [23]
Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Điện Biên
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã giải quyết ở nước ngoài - Điện Biên
Đăng ký khai sinh - Điện Biên
Đăng ký kết hôn - Điện Biên
Đăng ký nhận cha, mẹ, con - Điện Biên
Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con - Điện Biên
Đăng ký khai tử - Điện Biên
Đăng ký khai sinh lưu động - Điện Biên
Đăng ký kết hôn lưu động - Điện Biên
Đăng ký khai tử lưu động - Điện Biên
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới - Điện Biên
Đăng ký lại khai tử - Điện Biên
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới - Điện Biên
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới - Điện Biên
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới - Điện Biên
Đăng ký giám hộ - Điện Biên
Đăng ký chấm dứt giám hộ - Điện Biên
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch - Điện Biên
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Điện Biên
Đăng ký lại khai sinh - Điện Biên
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân - Điện Biên
Cấp bản sao trích lục hộ tịch - Điện Biên
Đăng ký lại kết hôn - Điện Biên

0
15