Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-285243-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên; Uỷ ban nhân dân tinh Điện Biên.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc để Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét điều kiện thành lập trường;
20 ngày làm việc để Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét điều kiện thành lập trường.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập trường Trung học Phổ thông chuyên.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Uỷ ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ đề nghị thành lập trường trung học phổ thông chuyên gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên;
Bước 2: Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ thành lập trường, nếu thấy đủ điều kiện thành lập, Sở giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đối với trường THPT chuyên. Trường hợp chưa quyết định thành lập hoặc chưa cho phép thành lập trường, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản thông báo cho Sở giáo dục và đào tạo biết rõ lí do và hướng giải quyết.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đảm bảo các điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học quy định tại Điều lệ trường trung học;
Đề án thành lập trường xác định phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường nhằm đạt được mục tiêu, nhiệm vụ của trường chuyên quy định tại Điều 2 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; sau 5 năm thành lập phải có ít nhất 40% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ chuyên môn được đào tạo từ thạc sĩ trở lên, không kể giáo viên thỉnh giảng.
Đề án thành lập trường
Tờ trình Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường
Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;
Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;
Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-285243-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [12]
Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia - Điện Biên
Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia - Điện Biên
Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia - Điện Biên
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông - Điện Biên
Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên - Điện Biên
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học - Điện Biên
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân) - Điện Biên
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên - Điện Biên
Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam - Điện Biên
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học - Điện Biên
Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non - Điện Biên
Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn - Điện Biên

0
15