Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-BS06
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: UBND cấp xã nơi có trang trại gửi báo cáo tới Phòng Nông nghiệp & PTNT cấp huyện xem xét đề nghị UBND cấp huyện thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại khi:
- Trang trại chấm dứt hoạt động sản xuất.
- Trang trại có diện tích sử dụng giảm xuống dưới mức quy định hoặc trong ba năm liền không đạt tiêu chuẩn quy định về giá trị sản xuất hàng hóa nông, lâm, thủy sản
Bước 2: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định Báo cáo trình UBND cấp huyện quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trạng trại
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và gửi cho chủ trang trại và UBND cấp xã nơi có trang trại bị thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Báo cáo đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo mẫu quy định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-BS06
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
13