Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-BS121
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNN tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Điện biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, nộp hồ sơ tại Phòng Thanh tra Chi cục thú y tỉnh Điện Biên. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Phòng thanh tra có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ và trả lời bằng văn bản
Bước 2: Phòng Thanh tra Chi cục Thú y có trách nhiệm:
- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, tổ chức kiểm tra điều kiện và tiêu chuẩn cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản
- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ khi kết thúc quá trình kiểm tra Phòng thanh tra dự thảo và trình Chi cục trưởng ký Giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện theo quy định
Bước 3: Thu phí và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu tại Phòng thanh tra Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bảo quản thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, cụ thể:
+ Bảo quản ở điều kiện bình thường: nhiệt độ từ 15-300C.
+ Bảo quản mát: nhiệt độ từ 8-150C
+ Bảo quản lạnh: nhiệt độ từ 2-80C
+ Bảo quản đông lạnh: nhiệt độ ≤-100C
Chủ cơ sở, người bán hàng được cơ quan thú y có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề theo qui định
Có địa chỉ cố định, có biển hiệu ghi tên cửa hàng, cơ sở hoặc tên doanh nghiệp, mã số kinh doanh được cấp; bảng niêm yết đăng ký kinh doanh
Có đủ phương tiện cần thiết để bày hàng, bán hàng; hàng hóa được sắp xếp khoa học, giữ gìn sạch sẽ
Có đủ sổ sách theo dõi xuất, nhập hàng;
Cửa hàng kinh doanh vắc xin phải có thiết bị bảo quản lạnh và có phương tiện dự phòng để bảo quản vắc xin, chế phẩm sinh học khi xảy ra sự cố mất điện; có nhiệt kế theo dõi nhiệt độ và ghi chép hàng ngày
Diện tích cửa hàng tối thiểu 10m2
Đối với cửa hàng, đại lý bán buôn thuốc thú y phải có kho chứa hàng, đủ diện tích; có đủ các trang thiết bị, phương tiện phù hợp với yêu cầu bảo quản các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc được phép kinh doanh. Hàng hóa phải được sắp xếp trên kệ, giá. Kệ, giá để hàng phải cách mặt sàn ít nhất 20 cm, cách tường ít nhất 20cm, khoảng cách giữa các giá, kệ tối thiểu 30 cm để đảm bảo độ thông thoáng, dễ vệ sinh tiêu độc; có máy phát điện dự phòng đủ công suất
Không được phép bày bán thuốc thú y cùng với hàng hoá khác. Nếu được phép kinh doanh thức ăn chăn nuôi chung với thuốc thú y, phải bày bán ở khu vực riêng
Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y
Tờ trình về điều kiện kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)
Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản 70.000Đ/ 1 lần cấp
Phí thẩm định điều kiện và tiêu chuẩn cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản + Cửa hàng: 225.000đ/lần + Đại lý: 450.000đ/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-BS121
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20