Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-BS123
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNN tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Điện biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trước khi Giấy chứng nhận hết hạn 02 tháng Tổ chức, cá nhân xin cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, nộp hồ sơ tại Thanh tra Chi cục thú y tỉnh Điện Biên. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Thanh tra có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ và trả lời bằng văn bản
Bước 2: Thanh tra Chi cục Thú y có trách nhiệm:
- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, tổ chức kiểm tra điều kiện và tiêu chuẩn cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản.
- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ khi kết thúc quá trình kiểm tra Phòng thanh tra dự thảo và trình Chi cục trưởng ký Giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện theo quy định
Bước 3: Thu phí và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu tại Thanh tra Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên
Đơn xin gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được cấp
Số bộ hồ sơ: Không quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-BS123
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
9