Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-BS161
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường, Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: Các cơ sở sản xuất/kinh doanh sản phẩm thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng các loại thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết. Nếu không đầy đủ hợp lệ thì trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm để hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 2: Thẩm định và cấp giấy chứng nhận: - Sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc Phòng Quản lý công nghiệp/Phòng QLTM chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định nội dung hồ sơ và thẩm định thực tế tại cơ sở

- Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định “Đạt”, Phòng Quản lý Công nghiệp/Phòng QLTM trình Giám đốc ký Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất/ kinh doanh thực phẩm. Trường hợp kết quả thẩm định “Không đạt”, Đoàn thẩm định lập biên bản và thông báo cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục (theo Phụ lục 6 của Thông tư 29/2012/TT-BCT) về Sở Công Thương để tổ chức thẩm định lại. Thời hạn thẩm định lại tối đa là 03 tháng. Nếu kết quả thẩm định lại vẫn “Không đạt” thì Đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với Giám đốc Sở Công Thương không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Bước 3: Trả kết quả: Cơ sở sản xuất/kinh doanh thực phẩm nộp phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV của Luật An toàn thực phẩm 2010

- Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT)
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục 2 hoặc Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT)
Bản chính hoặc Bản sao chứng thực Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định
Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo quy định
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (mỗi bộ được đóng thành 01 quyển)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ kinh doanh thực phẩm (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT)
Tải về
Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất, chế biến thực phẩm (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT)
Tải về
Báo cáo kết quả khắc phục (Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT)
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 50.000 đồng/01 lần cấp
Phí thẩm định, kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm + Cơ sở có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm: 200.000đ/01 lần/cơ sở + Cơ sở có sản lượng từ 20 đến nhỏ hơn 100 tấn/năm: 300.000đ/ 01 lần/cơ sở + Cơ sở có sản lượng từ 100 đến nhỏ hơn 500 tấn/năm: 400.000đ/ 01 lần/cơ sở + Cơ sở có sản lượng từ 500 đến nhỏ hơn 1000 tấn/năm: 500.000đ/01 lần/cơ sở + Cơ sở có sản lượng hơn 1000 tấn/năm trở lên: 700.000đ/ 01 lần/cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-BS161
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường, Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
44