Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-BS24
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Điện Biên.
- Qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát
Thời hạn giải quyết: 10 (Mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở in chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, gửi qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên (phố 10, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Điện thoại: (0230) 3835666. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng chuyên môn giải quyết. Nếu không hợp lệ thì trả lại nêu rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Bước 2: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở ký Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trả Giấy phép cho cơ sở in
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật xuất bản:
- Giám đốc hoặc chủ cơ sở in là công dân Việt Nam; có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam.
- Có mặt bằng sản xuất, có dây truyền thiết bị và gia công sau in xuất bản phẩm;
- Đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự;
- Phù hợp với quy hoạch phát triển in xuất bản phẩm
Điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 111/2005/NĐ-CP:
- Giám đốc hoặc chủ cơ sở in xuất bản phẩm có văn bằng do cơ sở đào tạo nghề in cấp hoặc chứng chỉ xác nhận đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý về in do cơ sở đào tạo chuyên ngành cấp;
- Cơ sở in có dây chuyền thiết bị in và gia công sau in mới được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Điều kiện về thiết bị để cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm quy định tại Điều 11 Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT:
- Cơ sở chế bản, in xuất bản phẩm, báo, tạp chí, tem chống giả phải có danh mục thiết bị đầu tư sau đây (theo mẫu 9) phù hợp với chức năng hoạt động, gửi kèm hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in:
+ Máy vi tính, máy ghi phim hoặc ghi kẽm;
+ Máy in;
+ Máy dao, máy khâu thép, máy vào bìa hoặc máy liên hợp hoàn thiện sản phẩm
Đơn xin cấp giấy phép ghi tên, địa chỉ cơ sở in, mục đích, sản phẩm chủ yếu
Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất, danh mục thiết bị in chính, lý lịch trích ngang của giám đốc hoặc chủ cơ sở in
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở in có công chứng
Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật
Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ xác nhận đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý về in do cơ sở đào tạo chuyên ngành của chủ cơ sở in
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm cho cơ sở in của địa phương - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-BS24
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
36