Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-BS273
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
- Qua đường bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc khi hồ sơ đủ điều kiện
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đơn xin tạm dừng lưu hành được ký xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp được Sở GTVT Điện Biên cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hoàn thiện 01 bộ hồ sơ gửi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên (Số nhà 24 đường Trần Đăng Ninh, phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, điện thoại: 02303 736 179).
Bước 2: Sở Giao thông vận tải Điện Biên có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ (kiểm tra các điều kiện: Các xe đề nghị tạm dừng lưu hành là xe kinh doanh vận tải và thuộc sở hữu của doanh nghiệp; thời gian đề nghị tạm dừng lưu hành của từng xe phải liên tục từ 30 ngày trở lên).
- Trường hợp chưa đủ điều kiện thì ra Thông báo (theo mẫu tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư 133/2014/TT-BGTVT) trả lại doanh nghiệp để hoàn thiện lại hồ sơ. Thời gian thực hiện 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn;
- Trường hợp đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải ký xác nhận vào Đơn xin tạm dừng lưu hành, đồng thời lập Biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục số 11 ban hành kèm theo Thông tư 133/2014/TT-BGTVT; thời gian thực hiện 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Đơn xin tạm dừng lưu hành (theo mẫu tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư 133/2014/TT-BTC)
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô (bản sao).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin tạm dừng lưu hành
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác định xe thuộc diện không chịu phí, được trả lại hoặc bù trừ tiền phí đã nộp đối với trường hợp xe ngừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên (đối với doanh nghiệp cấp giấy kinh doanh vận tải bằng ô tô) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-BS273
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26