Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-BS310
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở khám bệnh,chữa bệnh gửi 01 bộ hồ sơ quy định đến Bộ phận một cửa thuộc văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên
Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Y tế gửi cho cơ sở khám bệnh,chữa bệnh Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BYT
Bước 3: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế tiến hành thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Sở Y tế có văn bản thông báo cho Cơ sở khám bệnh,chữa bệnh hoàn chỉnh hồ sơ, trong đó nêu cụ thể tài liệu cần bổ sung, nội dung cần sửa đổi. Sau khi nhận được hồ sơ bổ sung, Sở Y tế gửi cho Cơ sở khám bệnh,chữa bệnh Phiếu tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo quy định; trường hợp hồ sơ vẫn chưa hợp lệ, Sở Y tế tiếp tục yêu cầu Cơ sở khám bệnh,chữa bệnh bổ sung cho đến khi hoàn thiện hồ sơ
Bước 4: Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế quyết định cho phép Cơ sở khám bệnh,chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn; nếu không cho phép tiếp tục hoạt động chuyên môn có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
Trong trường hợp cần thiết, Sở Y tế sẽ thành lập đoàn thẩm định việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ thuật hoặc các biện pháp đã thực hiện để bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Bước 5: Cơ sở khám bệnh,chữa bệnh nhận Quyết định cho phép cơ sở khám bệnh,chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn tại Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở Y tế
Đơn đề nghị được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Phụ lục 07 ban hành kèm Thông tư số 35/2013/TT-BYT
Báo cáo về việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ thuật hoặc các biện pháp đã thực hiện để bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 43 Luật khám bệnh, chữa bệnh và các tài liệu liên quan
Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động, khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật thuộc thẩm quyền Sở Y tế - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-BS310
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27