Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-BS311
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.
- Trường hợp khẩn cấp quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân là người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác làm thủ tục nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Số nhà 19 - tổ dân phố 28, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0230.3825.336).
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển phòng chuyên môn xem xét, giải quyết;
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp lập phiếu xác minh lý lịch tư pháp kèm một bộ hồ sơ gửi cơ quan Công an tỉnh tra cứu.
Bước 3: Sau khi có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an tỉnh và các thông tin của Tòa án, Bộ Quốc Phòng (khi yêu cầu) để làm căn cứ chứng minh của người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp, phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp tiến hành dự thảo và trình Giám đốc Sở Tư pháp ký cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Bước 4: Cá nhân, tổ chức nộp lệ phí và nhận phiếu lý lịch tư pháp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1
Bản sao hộ chiếu
Bản sao giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam
Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục). Giấy ủy quyền phải có chứng thực của UBND cấp xã nơi cư trú của người ủy quyền hoặc người được ủy quyền. Nếu trường hợp người ủy quyền đã rời Việt Nam thì giấy ủy quyền phải có chứng nhận của Cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng việt
Số bộ hồ sơ:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số - Mẫu số 03/2013/TT-LLTP
Tải về
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 (dùng trong trường hợp ủy quyền) - mẫu số 04/2013/TT-LLTP
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000 đồng/lần cấp
Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ phiếu thứ 3 trở đi cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp được thu thêm 3.000 đồng/phiếu
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-BS311
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20