Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-BS356
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư, Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (số 851, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hoặc Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý, chuyển hồ sơ tới chuyên viên xử lý (1/2 ngày làm việc)
Bước 2: Chuyên viên thẩm định, tham mưu kết quả giải quyết (2 ngày làm việc)
Bước 3: Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh kiểm duyệt (01 ngày làm việc)
Bước 4: Lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt (01 ngày làm việc)
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND tỉnh trả kết quả cho tổ chức (cá nhân) (1/2 ngày làm việc)
Tờ trình của Chủ đầu tư đề nghị phê duyệt Dự án (bản chính)
Tờ trình phê duyệt Dự án của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định (bản chính)
Kết quả thẩm định của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định (bản chính)
Văn bản tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan đến dự án
Quyết định của Chủ đầu tư về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) các gói thầu tư vấn chuẩn bị đầu tư
Kế hoạch vốn bố trí cho dự án (nếu có)
Văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng (nếu có)
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có)
Văn bản thỏa thuận về phòng chống cháy nổ (nếu có)
Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng theo tỷ lệ quy định (nếu có)
Tập thuyết minh dự án (đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Tập thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Thuyết minh thiết kế, Thuyết minh dự toán)
Tập hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án đóng dấu thẩm định của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Tập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, Hồ sơ dự toán)
Dự thảo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh (có ký tắt của lãnh đạo cơ quan chủ trì thẩm định)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt dự án đầu tư - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-BS356
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đầu tư, Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15