Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-BS357
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư, Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (số 851, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hoặc Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý, chuyển hồ sơ tới chuyên viên xử lý (1/2 ngày làm việc)
Bước 2: Chuyên viên thẩm định, tham mưu kết quả giải quyết (2 ngày làm việc)
Bước 3: Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh kiểm duyệt (01 ngày làm việc)
Bước 4: Lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt (01 ngày làm việc)
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND tỉnh trả kết quả cho tổ chức (cá nhân) (1/2 ngày làm việc)
Tờ trình đề nghị thẩm định phê duyệt điều chỉnh của Chủ đầu tư (bản chính)
Hồ sơ Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư của Chủ đầu tư (bản chính)
Văn bản nhất trí chủ trương của UBND tỉnh (áp dụng đối với trường hợp điều chỉnh dự án do thay đổi quy mô, mục tiêu, địa điểm đầu tư, tăng tổng mức đầu tư)
Kết quả thẩm định dự án điều chỉnh của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (đối với trường hợp chỉ điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Văn bản thẩm định nội dung của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (áp dụng đối với trường hợp điều chỉnh dự án do thay đổi quy mô, mục tiêu, địa điểm đầu tư)
Hồ sơ điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án đã được Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đóng dấu thẩm định (áp dụng đối với trường hợp điều chỉnh dự án do thay đổi quy mô, mục tiêu, địa điểm đầu tư)
Dự thảo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh (có ký tắt của lãnh đạo cơ quan chủ trì thẩm định)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
30