Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-BS48
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Phát thanh - truyền hình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Điện Biên
- Qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên (Phố 10 - Phường Mường Thanh TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;
Điện Thoại: 02303.835666). Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng chuyên môn giải quyết. Nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Bước 2: Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng chuyên môn có trách nhiệm thẩm định và trình Giám đốc Sở ký giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
Trường hợp không cấp đăng ký, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời và nói rõ lý do. Tổ chức, cá nhân bị từ chối cấp đăng ký có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật
Bước 3: Trả Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu
Văn bản đề nghị nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung
Đối với trường hợp thay đổi địa điểm lắp đặt, cần có bản sao có chứng thực văn bản chứng minh quyền sở hữu, thuê, mượn địa điểm mới
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-BS48
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Phát thanh - truyền hình
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17