Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-BS660
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản đăng ký.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thống nhất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ rừng hoặc chủ đầu tư (sau khi đã đền bù tài sản trên đất cho chủ rừng) quyết định, khi khai thác chỉ cần báo cáo Ủy ban nhân dân xã trước 10 ngày để có biện pháp theo dõi và tạo điều kiện giúp đỡ
Trong vòng 10 ngày kể từ khi báo cáo UBND cấp xã, nếu UBND cấp xã không có ý kiến thì chủ rừng được tiến hành khai thác.
Bản đăng ký khai thác của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
47